Ugovor o korišćenju

Tokom korišćenja usluga internet prodavnice preduzeća Citiycoco električna vozila doo, primenjuju se dole navedeni Uslovi prodaje (u daljem tekstu „Uslovi prodaje“), kao i svi važeći zakoni Republike Srbije.

Preduzeće Citiycoco električna vozila doo, ul. Volgina br. 89, Beograd, Kaluđerica, MB: 21280755, PIB: 109990000, maloprodaja ul. Bulevar Despota Stefana, br.15, Beograd (u daljem tekstu Prodavac), zadržava pravo promene Uslova prodaje u bilo kom trenutku. Sve promene postaju važeće trenutkom objave na internet prezentaciji www.citycoco.rs i odnose se na sve posetioce prezentacije. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi promenili od vaše poslednje posete. Korišćenjem usluga internet prodavnice Prodavca prihvatate Uslove prodaje. Ukoliko se ne slažete sa Uslovima prodaje, nemojte koristiti ovu prodavnicu niti preko nje obavljati kupovinu.

Naručivanjem proizvoda u internet prodavnici Prodavca, smatra se da ste prihvatili Uslove prodaje i da ste stupili u ugovorni odnos sa Prodavcem za tačno određeni proizvod koji naručujete. Ugovorni odnos je pravno obavezujući sve do obostranog ispunjenja ugovornih obaveza.

Pravno ili fizičko lice koje naručuje proizvode u internet prodavnici Prodavca je Kupac.

Sadržaji objavljeni na internet prezentaciji www.citycoco.rs vlasništvo su preduzeća Citiycoco električna vozila doo Beograd, mogu se koristiti u nekomercijalne svrhe, pri čemu morate poštovati upozorenja o autorskim pravima.

Ni na koji način nije dozvoljeno menjati sadržaj ove prezentacije, reprodukovati ga, javno prikazivati, izvoditi, distribuirati, ili na drugi način koristiti u javne ili poslovne svrhe. Ukoliko su Vam sadržaji objavljeni na ovoj internet prezentaciji potrebni  u druge svrhe od ovde navedenih, morate nas kontaktirati radi dobijanja dozvole.

Upotrebom internet prezentacije www.citycoco.rs slažete se da Vam nije dozvoljeno:

 • Ometanje ili onemogućavanje bilo koje funkcije povezane sa bezbednošću prezentacije.
 • Instaliranje programa i/ili funkcije koji sprečavaju ili ograničavaju upotrebu dotupnog sadržaja na prezentaciji.
 • Objavljivanje bilo kakvog materijala pretećeg, zlostavljačkog, klevetničkog, nepristojanog, uvredljivog, rasističkog ili pornografskog karaktera.
 • Pretećim, diskriminacionim ili izazivačkim komentarima uznemiravati ili na bilo koji način stvarati neprijatnosti kršenjem privatnosti.
 • Davanje netačnih ličnih podataka u vašem korisničkom profilu.
 • Koristiti lične podatke trećeg lica bez dozvole, lažno istupanje u ime trećeg lica, privrednog subjekta ili organizacije.
 • Baviti se bilo kakvim protivzakonitim ili protivpravnim ponašanjem
 • Menjanje, ometanje, presretanje ili “hakovanje” internet prezentacije sa ciljem izazivanja nefukcionalnosti i/ili njenog onesposobljavanja.
 • Koristiti specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja prezentacije.

Kršenjem bilo kog od napred navedenih uslova može dovesti do toga da Vam privremeno ili trajno onemogućimo upotrebu prezentacije. Dodatno, na raspolaganju su nam i druge zakonske mere, uključujući ali ne ograničavajući, prijavu nadležnim državnim organima i/ili podnošenje tužbe.

Podaci o proizvodima

Svi podaci o proizvodima predstavljeni su na internet prezentaciji u skladu sa tehničkim karakteristikama proizvođača. Na zahtev kupca, moguće je dostaviti dodatne informacije o proizvodu.

Grafička predstava proizvoda na internet prezentaciji ne mora u potpunosti odgovarati proizvodu koji je naručen. Ovo se posebno odnosi na nijanse boja, zato što vizuelni izgled digitalnog koda nijanse određene boje ne mora biti identičan nijansi te boje u realnosti, imajući u vidu kvalitet i podešavanja monitora na računaru Kupca i razlike u individualnoj percepciji boja. U slučaju ovako opisanog neslaganja, između isporučenog i proizvoda prikazanog na internet prezentaciji, ne radi se o nedostatku proizvoda. S’toga, Kupcu preporučujemo kupovinu proizvoda u maloprodajnom objektu, gde se na licu mesta mogu proveriti tehničke karakteristike i videti stvarne nijanse boja.

Podaci o proizvodima (opis, tehničke karakteristike, cena i td.) predstavljeni na internet prezentaciji Prodavca podložni su tehničkim nepravilnostima. nepravilnostima u radu prezentacije, štamparskim greškama itd. U slučaju uočljivih grešaka i/ili nedostataka u pogledu podataka o proizvodima prikazanim na internet prezentaciji, Prodavac zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora.

Poslovna sposobnost i podaci o ličnosti

Prihvatanjem Uslova prodaje Kupac se obavezuje da dostavi istinite i potpune podatke o sebi, izjavljuje da je poslovno sposoban, da je stariji od 18 godina, i da ne postoje zakonske smetnje za kupovinu proizvoda od Prodavca na njegovoj internet prodavnici.

Prikupljanje i zaštita ličnih podataka Kupaca

Prodavac se obavezuje se da će čuvati privatnost ličnih podataka svih svojih Kupaca. U pogledu ličnih podataka, Prodavac prikuplja samo najosnovnije podatke o Kupcima i podatke koji su potrebni za pružanje adekvatne usluge (ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona itd.). Svi podaci o kupcima se čuvaju kao najstoža poslovna tajna, a samo zaposleni kojima su ti podaci neophodni za pružanje usluge kupcu imaju pristup tim podacima. Radnici Prodavca su obavezani na poštovanje odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012).

Korišćenjem internet prodavice Prodavca saglasni ste da podaci i informacije koje ste dali prilikom naručivanja budu dostupni na uvid onima kojima su ti podaci neophodni za pružanje usluge, u skladu sa ovim Uslovima prodaje.

Kupoprodaja

Proizvodi se kupuju izborom Kupca, upotrebom menija, popunjavanjem elektronskog obrasca i prihvatanjem Uslova prodaje. Svaki proizvod na prezentaciji je detaljno opisan, sa navedenom količinom u pakovanju i navedenom cenom. Cena svakog pojedinačnog proizvoda u ovoj  internet prodavnici je data u €. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima po prodajnom kursu za efektivu Crédit Agricole banke ad, na dan uplate. Cena transporta nije uključena u cenu proizvoda.

Plaćanje naručenih proizvoda se obavlja bezgotovinski na poslovni račun Prodavca. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku kada Prodavac primi izveštaj o uplati porudžbine na poslovni račun. Po prijemu uplate, Prodavac će elektronskim putem obavestiti kupca o porudžbenici i izvršenoj uplati.

Ukoliko se proizvod koji je poručen ne nalazi trenutno na zalihama, Prodavac će obavestiti Kupca o raspoloživosti proizvoda i roku u kojem će proizvod biti isporučen. Naručeni proizvod Prodavac isporučuje u roku ne dužem od 5 radnih dana. Ako je Kupac proizvod platio, a proizvod se ne nalazi trenutno na zalihama, i/ili ukoliko proizvod nije moguće pravovremeno isporučiti, Prodavac će u roku od 3 radna dana obavestiti Kupca i vratiti mu uplaćena sredstva. U slučaju povraćaja uplate, Kupac je odgovaran za tačnost i istinitost dostavljenih podataka, jer će povrat novca biti izvršen bezgotovinski, u skladu sa podacima koji su dostavljeni.

Provera statusa porudžbine

Status svoje narudžbenice Kupac može proveriti elektronskom poštom slanjem upita na webprodaja@citycoco.rs ili proverom na odgovarajućoj stranici internet prodavnice.

Isporuka i prijem

Imajući u vidu prirodu proizvoda koji se prodaju u ovoj internet prodavnici isporuka proizvoda se vrši samo na adresi maloprodajnog objekta Prodavca. Prodavac se obavezuje da će naručeni proizvod isporučiti Kupcu najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana prispeća uplate ugovorene cene.

Prilikom prijema proizvoda, Kupac je dužan potpisati dokumentaciju o isporuci, čime potvrđuje da je proizvod isporučen uredno i u ispravnom stanju.

U skladu sa čl. 472-474 Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja), po izričitom zahtevu Kupca proizvod je moguće poslati na željenu adresu. U ovom slučaju Kupac mora obavestiti Prodavca, u pisanoj formi, o željenoj adresi isporuke i prevoziocu.

U slučaju da Kupac ovlasti prevozioca za preuzimanje proizvoda, troškove prevoza snosi Kupac. Proizvod se smatra isporučenim u trenutku predaje kupcu ili prevoziocu.

Prodavac zadržava pravo da naručeni proizvod ne isporuči u ugovorenom roku ukoliko je u tome sprečen iz razloga više sile (prirodne i nepogode izazvane ljudskim faktorom, nestašicom proizvoda na tržištu itd.), i u tom će slučaju obavestiti Kupca elektronskom poštom ili drugim sredstvom komunikacije u najkraćem mogućem roku.

U slučaju da Kupac odbije preuzimanje naručenog proizvoda ili na drugi način spreči izvršenje isporuke, rizik od oštećenja ili slučajne propasti prelazi na Kupca istekom roka za isporuku.

Nedostatci na proizvodu

Prodavac nije odgovoran za oštećenja nastala prilikom isporuke proizvoda prevoziocem.

Prodavac nije odgovoran  za oštećenja nastala upotrebom koja nije u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača, ili korišćenja neispravne ili neadekvatne opreme Kupca.

U slučaju nedostataka na samom proizvodu koji je nastao pre isporuke Kupcu, Kupac ima sva prava regulisana Zakonom o zaštiti potrošača (‚‚Sl. Glasnik RS”, br. 62/2014 i 6/2016). Ova prava su detaljno navedena u Izjavi o saobraznosti proizvoda koju daje Prodavac, a koja je sastavni deo kupoprodajne dokumentacije proizvoda.

Reklamacije

U skladu sa čl. 56. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. Glasnik RS” br. 62/2014 i 6/2016), Kupac može da izjavi reklamaciju za robu kupljenu u ovoj internet prodavnici Kupac može da izjavi reklamaciju pisanim putem na adresu elektronske pošte reklamacije@citycoco.rs ili slanjem preporučene pošiljke na adresu Prodavca, uz dostavu računa na uvid. Reklamacija se ne može izjaviti zbog neobaveštenosti. Svi proizvodi u ovoj internet prodavnici su detaljno opisani sa svim karakteristikama, načinom upotrebe i cenom. Grafička predstava proizvoda na internet prezentaciji ne mora u potpunosti odgovarati proizvodu koji je naručen. Ovo se posebno odnosi na nijanse boja, zato što vizuelni izgled digitalnog koda nijanse određene boje ne mora biti identičan nijansi te boje u realnosti, imajući u vidu kvalitet i podešavanja monitora na računaru Kupca i razlike u individualnoj percepciji boja. U slučaju ovako opisanog neslaganja, između isporučenog i proizvoda prikazanog na internet prezentaciji, ne radi se o nedostatku proizvoda. S’toga, Kupcu preporučujemo kupovinu proizvoda u maloprodajnom objektu, gde se na licu mesta mogu proveriti tehničke karakteristike i videti stvarne nijanse boja. Reklamacija se ne može izjaviti na nijansu boje, kada je proizvod kupljen na ovoj internet prezentaciji.

Po prijemu reklamacije, a najkasnije u roku od osam dana, Prodavac će pismenim putem obavestiti kupca o prijemu iste, na način na koji Kupac izrazi želju da primi odgovor, bilo elektronskim putem na navedenu adresu elektronske pošte ili slanjem štampanog dokumenta na navedenu adresu Prodavca. U obaveštenju o prijemu reklamacije Kupac će biti informisan da li je njegova izjava o reklamaciji osnovana ili nije i da li se prihvata ili ne. U slučaju da se reklamacija prihvata, Kupac će u obaveštenju dobiti jasan predlog o načinu izvršenja i roku izvršenja reklamacije, koji neće biti duži od petnaest dana od dana prijema reklamacije. Da bi se odluka o izvršenju reklamacije sprovela u zakonskom roku, Kupac mora dostaviti Prodavcu saglasnost u pisanoj formi o predloženom načinu i roku izvršenja reklamacije.

Reklamacija u slučaju greške Kupca

Ukoliko Kupac pogrešno naruči proizvod na internet prodavnici Prodavca, obavezan je da pismeno obavesti Prodavca o greški na jedan od napred navedenih načina. Kupac je obavezan da proizvod koji je kupio, uz originalni račun i ostalu kupoprodajnu dokumentaciju, vrati Prodavcu na napred navedenu adresu, o svom trošku bez ikakvih oštećenja. U slučaju reklamacije proizvoda zbog greške Kupca, proizvod mora biti u originalnoj, neoštećenoj ambalaži i neupotrebljavan. Po prijemu proizvoda, ukoliko su vraćeni proizvodi u originalnoj, neoštećenoj ambalaži i neupotrebljavani, Prodavac će postupiti u skladu sa odlukom o izvršenju reklamacije. Ukoliko se utvrdi da je proizvod upotrebljavan, Kupac gubi pravo na reklamaciju

Reklamacija u slučaju greške Prodavca

Ukoliko Prodavac isporuči proizvod koji Kupac nije poručio ili isporuči proizvod koji ne odgovara tehničkim specifikacijama datim na internet prezentaciji Prodavca, Kupac je dužan da obavesti Prodavca o greški na jedan od napred navedenih načina. Kupac je dužan da proizvod koji je isporučen uz originalni račun, vrati Prodavcu na napred navedenu adresu, o trošku Prodavca. Po prijemu proizvoda, ukoliko su vraćeni proizvodi u originalnoj, neoštećenoj ambalaži i neupotrebljavani, Prodavac će postupiti u skladu sa odlukom o izvršenju reklamacije.

Reklamacije u slučaju oštećenja prilikom prevoza

U skladu sa čl. 456 ZOO, rizik slučajne propasti i/ili oštećenja proizvoda prelazi na Kupca ili prevozioca predajom proizvoda Kupcu ili prevoziocu, tako da Prodavac ne prihvata reklamacije u slučaju oštećenja prilikom prevoza.

Vraćanje uplate Kupcu

Povraćaj sredstava koje je Kupac uplatio, u slučaju izvršenja reklamacije, Prodavac obavlja bezgotovinski, prenosom novčanih sredstava na tekući račun Kupca.

Odustanak od ugovora

U skladu sa čl. 28. Zakona o zaštiti potrošača Republike Srbije (“Sl. Glasnik RS” br. 62/2014 i 6/2016) Kupac ima pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija Prodavca, u roku od 14 dana bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog Zakona. Pravo na odustanak od ugovora se stiče popunjavanjem i predajom obrasca odustanka od ugovora, i slanjem istog na adresu Citiycoco električna vozila doo, ul. Volgina br. 89, 11130, Beograd, Kaluđerica, ili elektronskim putem na adresu reklamacije@citycoco.rs. Odmah po dobijanju obrasca odustanka od ugovora, Prodavac će u pisanoj formi obavestiti kupca o prijemu istog, na način i metodom koju je Kupac izabrao. U skladu sa čl. 37. stav 1. tačke 1., 2. i 3. Zakona o zaštiti potrošača Republike Srbije, Kupac nema pravo na odustanak od ugovora u okolnostima koje su predviđene ovim tačkama Zakona.

Ako isporuka nije izvršena pre prijema obrasca o odustanku od ugovora, uplaćena sredstva će biti vraćena Kupcu, upotrebom istih sredstava plaćanja koje je Kupac koristio prilikom uplate. Ako je obrazac o odustanku od ugovora primljen po izvršenoj isporuci, Kupac može odustati od ugovora ako je predhodno platio isporučene proizvode. Odmah po dobijanju obrasca odustanka od ugovora i originalnog računa, Prodavac će u pisanoj formi obavestiti kupca o prijemu istih, na način i metodom koju je Kupac izabrao, uz naznaku da je Kupac obavezan podmiriti troškove pakovanja i vraćanja neupotrebljavanog i neoštećenog proizvoda i prateće kupoprodajne dokumentacije Prodavcu.

Kupac je u obavezi da vrati isporučenu robu najkasnije u roku od četrnaest dana od dana prijema obrasca o odustanku od ugovora. U suprotnom nije moguće odustati od ugovora.

Po prijemu proizvoda, ukoliko su proizvodi vraćeni u zakonskom roku, nekori[éni, neoštećeni, u originalnoj ambalaži, sa potpunom kupoprodajnom dokumentacijom, uplaćena sredstva će biti vraćena Kupcu upotrebom istih sredstava plaćanja koje je Kupac koristio prilikom uplate.

Proizvod se smatra isporučenim u trenutku predaje Kupcu ili prevoziocu. Povraćaj proizvoda se smatra izvršenim u trenutku kada Kupac ili prevozioc preda vraćeni proizvod Prodavcu.

Neposredno oglašavanje

Prodavac daje Kupcu mogućnost izbora uključivanja na lista prijema reklamnih obaveštenja. Reklamna obaveštenja se šalju samo onim Kupcima koji su izričito pristali na oglašavanje telefonom, elektronskom poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu. Prodavac će, pre nego što učini oglašavanje određene robe ili usluge, na jasan i nedvosmislen način, na srpskom jeziku, obavesti potrošača o komercijalnoj svrsi aktivnosti. Kupac se u svakom trenutku može odjaviti sa liste prijema reklamnih obaveštenja.

Obaveštenja

Kupovinom proizvoda na internet prodavnici Prodavca, Kupac potvrđuje da je blagovremeno obavešten o:

 • Osobinama i tehničkim karakteristikama proizvoda
 • Vizuelnim neslaganjima koja se mogu javiti u nijansama boja
 • Adresi na kojoj Prodavac posluje, drugim podacima koji su značajni za utvrđivanje identiteta Prodavca, i adresi na koju Kupac može da uputi žalbe i pritužbe
 • Prodajnoj ceni
 • Načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja ugovornih obaveza, i načinu na koji se postupa po pritužbama Kupaca
 • Pravu Kupca na odustanak od ugovora pod uslovima koji su propisani Zakonom
 • Uslovima za odustanak od ugovora
 • Stanju da predajom porudžbine Kupac stupa u ugovorni odnos sa Prodavcem i da uživa zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača
 • Odredbama ovih Uslova prodaje i da se Uslovi prodaje primenjuju na ugovorni odnos između Kupca i Prodavca
 • Mogućnosti sporazumnog tj. vansudskog rešavanja eventualnog spora odnosno proceduri za slanje i rešavanje reklamacija.

Prelazne i završne odredbe

Prodavac zadržava pravo jednostrane izmene Uslova prodaje bez prethodne najave. Sve proizvode naručene putem internet prodavnice, Prodavac će isporučiti po uslovima važećim u trenutku plaćanja odnosno sklapanja ovog Ugovora.

Prodavac ne odgovara za štete i/ili gubitke eventualno nastale korišćenjem ove internet prodavnice, kao i štete i gubitke nastale upotrebom informacija dostupnih na ovoj prezentaciji u svrhe koje prevazilaze okvire predviđenih namena tih informacija.

Internet prodavnica Prodavca može sadržati linkove prema drugim internet prezentacijama, ali Prodavac nije odgovoran za bilo kakve poslovne aranžmane sa trećom stranom, do kojih se taj način eventualno može doći.

Nadležnost suda

Kupovinom u internet prodavnici Prodavca, Kupac potvrđuje da je upoznat sa Uslovima prodaje i upotrebe internet prodavnice, i da ih prihvata potpuno, kao sastavni deo ovog Ugovora.

Za sve eventualne sporove koji bi mogli nastati kao posledica korišćenja ove internet prodavnice, a koji se ne mogu sporazumno rešiti, ugovara se nadležnost suda u sedištu Prodavca.

Pronađi

Pronađi
Zatvori